Support

Het goed inrichten van service en nazorg is essentieel voor de optimale inzet van uw installed base. Het visualisatiesysteem in de controlekamer is een dashboard dat onmisbaar is. Visualisatiesystemen brengen de noodzakelijke situational awareness in beeld. Operatoren kunnen hier vervolgens mee aan de slag.

Mauell biedt verschillende niveaus van service aan, te weten:

  • RMA: het opsturen en laten repareren van een defect apparaat
  • Correctief onderhoud, het stellen van diagnose on-site of remote en het oplossen van storingen
  • Preventief onderhoud, het periodiek controleren van systeem en systeemdelen om storingen zoveel mogelijk te voorkomen
  • Service Level Agreement Contract: een continuïteitsborging van uw systeem waarbij gegarandeerde beschikbaarheid en reparatiedoorlooptijd vooraf worden afgesproken. Bovendien bieden wij een 24/7 helpdesk en leggen we spare parts voor u op voorraad.

Naast bovenstaande service gericht op de systeemwerking, bieden we nazorg op het gebied van gebruiksefficiency en technische ondersteuning  van de gebruiker of van uw beheerder van het systeem. We helpen als er nieuwe gebruikers moeten worden aangemeld, een training gewenst is, maar ook als er specifieke instellingen moeten worden gedaan die uw beheerder niet zo vaak uitvoert of waar hij of zij weinig ervaring mee heeft. We vinden het ook belangrijk om u op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen en software versies.

Configuration Management Database System

Ons Configuration Management Database System is een onmisbare tool voor onze service en nazorg. We werken hiervoor met het systeem TopDesk waarin we alle projectleveringen opvoeren. Dit is inclusief specificaties van systemen en systeemdelen zoals serienummer, merk, type en leverancier. Alle stappen binnen het proces zijn opgeslagen: wie deed de assemblage, welke software is geïnstalleerd, wanneer vond de uitlevering plaats? Ook storingen en reparaties worden gelogd.