MR11

Het meldrelais MR 11 wordt gebruikt om gevaren en bedrijfsomstandigheden weer te geven. Dit kan op verschillende locaties, zowel in controlekamers als op bedieningspanelen en in mimische diagrammen. Het signaalrelais heeft een groot weergavegebied en is zeer robuust. Daarom is het bijzonder geschikt voor gebruik in ruwe gebouwen.

Soms moeten berichten centraal worden weergegeven en op één locatie worden gecontroleerd. Geen probleem! Dankzij hun compacte afmetingen kunnen tot 150 signaleringrelais in één behuizing worden gecombineerd. Het relais werkt in idle of open circuit en heeft een bevestigingsknop.

Operatie

In de bedieningspositie is het zichtbare gebied zwart. Wanneer het relais reageert, wordt het visuele teken (witte velden met opschrift) zichtbaar. Op hetzelfde moment worden de contacten in hun werkpositie gebracht. Het bericht wordt vervolgens bevestigd door op de reset knop onder het visuele teken te drukken. De indicator blijft zichtbaar, maar met een extra rood en wit gearceerd veld. Tegelijkertijd worden de contacten in de normale positie gebracht. Nadat de fout is gecorrigeerd, keert de visuele indicator automatisch terug naar de bedieningspositie. Naast de beschreven contactfunctie kunnen ook extra contacten direct vanuit het ankersysteem worden bediend. Ze functioneren dus onafhankelijk van de erkenning.

MR21

Het meldrelais MR 21 werkt volledig automatisch. Het bevat dus geen handmatig reset- en schakelapparaat voor een rust- of werkstroomcircuit. Afhankelijk van het circuit (werk- of ruststroom) schakelt het relais naar de reactiepositie. Dit gebeurt als bekrachtiging plaatsvindt of als het relais stroomloos wordt gemaakt. De contacten worden ingedrukt en de indicator is zichtbaar. Als de fout is verdwenen, verdwijnt de visuele markering automatisch. Vervolgens nemen de contacten weer de normale positie in.

Meldrelais MR21

HR111 | HR114 | HR115

De hulprelais HR 111, HR 114 en HR 115 zijn geschikt voor gebruik in bijna alle gebieden van de elektrotechniek. Ze zijn bovendien bijzonder geschikt voor besturings- en bewakingssystemen. Deze hulprelais hebben namelijk een laag eigen verbruik en een inplugbare structuur. Bovendien hebben een hoge schakelcapaciteit van hun vermogenscontacten. Daarom worden deze specifieke relais bij voorkeur gebruikt voor galvanische isolatie tussen de besturings- en activeringscircuits in dergelijke systemen.

MELDSYSTEEM Infobox

De infobox is een robuust en schaalbaar meldsysteem dat meldingen volgens DIN-EN norm afhandelt. Er zijn verschillende uitvoeringen en groottes – van 8 tot 40 meldingen. Ook zijn de systemen aan elkaar door te verbinden via relais-vermeerderingscontacten of seriële veldbus.

ME30Infobox_algemeen_engels